Zhotovení hlavice

 

     Nejprve si povíme o výrobě hlavic na nejmenší modely, které budeme převážně zhotovovat z balzového hranolu.
     Nutnou pomůckou nám bude el. vrtačka (raději stojanová) nebo soustruh. Opatříme si balzový hranol který je o několik milimetrů větší než námi požadovaný průměr. V praxi máme k dispozici pouze balzové hranoly s rozměry 25 x 25 nebo 40 x 40 mm (do modelářských prodejen dodává firma Pelikán), s jinými rozměry jsem se zatím nesetkal. A pak obří balzový trám 100 x 100 mm, z něhož si můžeme potřebnou velikost oddělit.
     Na hranolu si vyznačíme střed a odůlčikujeme. Navrtáme patřičným průměrem, podle použitého vrutu, kterému jsme předem uřízli hlavičku. Vrut upneme do sklíčidla a našroubujeme na něj hranol, který tam musí dobře držet (viz. obr. 1), pro usnadnění práce ořízneme na hranolu hrany (viz. obr. 2).

        
 
Obr. 1 - výroba hlavice ve vrtačce                    Obr. 2 - příprava hranolu

    Vrtačku zapneme na nejvyšší možné otáčky, vezmeme brusný papír zrnitosti 50 - 100 a nahrubo hranol opracujeme. Měl by nám vzniknout válec jehož průměr je o několik milimetrů větší než požadovaný průměr hlavice.
     Dále musíme zhotovit osazení na zadní části hlavice, na vnitřní průměr trupu. Vhodné je si předem  na vrut nasadit malý kroužek z odřezku našeho trupu, což nám zajistí dostatečně přesnou kontrolu průměru.
     Pak začneme opracovávat požadovaný tvar hlavice, který je vhodné kontrolovat  předem vyrobenou dotykovou šablonou, (jejíž zhotovení je popsáno v předchozí kapitole). Tvar vybrousíme nejprve nahrubo a načisto dobrousíme jemným brusným papírem zrnitosti 300 - 400. (viz. obr. 3)


  Obr. 3 - zhotovení přesného tvaru hlavice 

     Ještě zbývá dodělat povrchovou úpravu hlavice, tzn. nalakovat (nitrolakem), přebrousit (cca 3x), pak vytmelit a znovu přebrousit. Vše brousíme ještě ve vrtačce, čímž dosáhneme výborné kvality povrchu. Až poté můžeme vrut z hlavice vyšroubovat.  

Upozornění - po celou dobu výroby hlavice necháme vrut našroubovaný v hlavici, vyndávání a následné zandávání způsobí nesymetričnost našeho výrobku !
     Nakonec hlavici nastříkáme požadovanou barvou. (Pozn. pro náš první model nemusíme hlavici tmelit ani barvit).
     Stejný výrobní postup lze použít i na jiné materiály, např. korek, pryž, polystyrén (nelze lakovat nitrolakem !), lipové dřevo (je lepší použít soustruh) atd.

 

Kašírovaná hlavice 

     Další a to velmi oblíbenou technologií pro zhotovení hlavice je tzv. kašírování. Kašírování se provádí z naší známé hnědé lepící pásky. Opět nejprve musíme zhotovit trn, zde budeme na výrobu dávat přednost dřevu (můžeme však použít i silon). Na výrobu přesného trnu potřebujeme soustruh, či člověka který nám trn zhotoví :-). Musíme si však uvědomit, že průměr našeho trnu musí být menší o sílu stěny zhotovované hlavice, jinak by nám s trupem nelícovala. Trn je nutné před zahájením kašírování, mimo lakování a broušení, ještě vhodné naseparovat, např. leštěnkou na parkety nebo v nouzi Indulonou.
     Samotné kašírování zahájíme položením první vrstvy. Tu si předem připravíme z obyčejného (např. kancelářského) papíru. Pracuje se s ním lépe než s lepenkou ale i tak je to ta nejnáročnější operace na celém kašírování. Vyžaduje to trochu trpělivosti :-). Na papír si narýsujeme přibližný tvar budoucí hlavice, tzn. spočítáme si obvod a přidáme k němu přídavek na slepení, pak si naneseme délku hlavice (o několik milimetrů delší než finální rozměr) a obvod rozdělíme na cca 8 dílků, vršek rozdělíme na stejný počet dílků, ale posunutých o půl délky dílku spodního (viz. obr. 4). Čímž nám vzniknou klíny, které kopírují přibližně tvar hlavice. U kuželové hlavice to jde udělat přesně, ale určit přesný tvar klínu u hlavice ogivální je trochu problém. Tam nám bude střed klínu chybět a tak ho musíme dolepit proužkem papíru zvlášť.  


Obr. 4 -  rozvinutý tvar hlavice (první vrstva pro kašírování )

    Rozvinutý tvar hlavice ovineme kolem trnu a zalepíme přesah. Jednotlivé klíny přihlazujeme k trnu a vrcholy slepujeme spolu (používáme nejlépe dispersní lepidlo). Tím máme základ hotov. Ale mezi jednotlivými klíny nám vznikly ony zmíněné mezery. Ty nyní musíme zakrýt proužky papíru, jež mají shodný tvar mezery. Přilepíme jen jejich okraje a dáváme dobrý pozor aby se nám nepřilepili k trnu. Tím máme nejtěžší část práce za sebou.

   Poznámka: když chceme zhotovit přesný, rozvinutý tvar ogivální hlavice, použijeme program uvedený zde. Kde si zvolíme počet dílků a výsledkem je tabulka rozměrů: X = vzdálenost od nulové čáry, Y = poloměr ogiválu, o/dil = obvod dělený počtem dílků, tedy šíře jednoho dílku ve vzdálenosti X. Tyto hodnoty si naneseme na budoucí klíny a jednotlivé body spojíme křivítkem, obdobně jako při výrobě šablony (výsledné klíny budou tedy přesně kopírovat tvar trnu.)          

    Nyní přistoupíme k samotnému kašírování. Nastříháme si proužky hnědé lepící pásky do tvaru klínů a začneme nalepovat, jeden vedle druhého až máme dokončenou celou jednu vrstvu. Proužky dobře po celé délce navlhčujeme a přihlazujeme. Necháme trošku zaschnout a nerovnosti dohladíme dřevěnou hůlkou. 
     Vyzkoušíme jestli se dá s hlavicí pohnout (jest-li se nám nepřilepila) a pokračujeme obdobně v dalších vrstvách, ale vždy mezi již nalepené proužky (viz. obr. 5).

 
Obr. 5 - Postup při kašírování hlavice 

     Hlavici uděláme o několik vrstev silnější než jsme dělali trup, budeme ji poměrně hodně brousit tak aby výsledek nebyl menší než si přejeme. Necháme dokonale proschnout, raději do druhého dne a můžeme začít brousit. Brousíme tak dlouho, dokud tvar hlavice neodpovídá našim představám. Jestli jsme ji obrousili moc, nevadí, klidně můžeme zase nějaké vrstvy přidat a poté znovu zbrousit.
    Nyní spodní okraj zarovnáme obdobným způsobem jako u trupu a následně hlavici lakujeme, brousíme, tmelíme , stříkáme a leštíme.

   
  Poznámka - vhodné je opatřit trn ještě tyčkou zaraženou ve středu trnu, což nám umožní strojní broušení (ve vrtačce či soustruhu), jež zkvalitní a usnadní práci.  
    Hlavici dokončíme zalepením kousku trubky, podle obr. 6. 


Obr. 6 - dokončení hlavice


Takto vypadá výsledek

   Stejným způsobem by jistě šlo i hlavicí místo kašírování laminovat, ale zatím jsem to nezkoušel.

  

Jiné výrobní postupy 

   Dalším způsobem pro výrobu hlavic může být odlévání (z vytvrditelné pryskyřice s přídavkem skelné tkaniny), buď do kovových, plastových, sádrových nebo lukoprénových forem. O formách z lukoprenu je podrobně psáno na stránkách LK. Tak je zde nebudu dále rozvádět.

     Další možností je tvarování hlavic za tepla. Tedy tváření plastů. Nejlépe se osvědčila plastová podložka do nelinkovaných sešitů. Ta se připne na překližkovou obruč, nahřeje se na potřebnou teplotu nad el. vařičem (měkkost lze vyzkoušet zatlačením prstu na plast). Poté ji přiložíme na upnutý trn (raději ze dřeva - neodvádí teplo) a zatlačíme na ní ze shora trubkou patřičného průměru (takového, aby byla mezi jejím vnitřním průměrem a trnem mezera přesně na sílu podložky.) Viz. obr. 6. Výsledná hlavice je však poněkud tenká, vhodná spíše pro menší modely. (Také můžeme tuto skořepinu použít jako základ pro kašírovanou hlavici.)



Obr.6 - schéma tvarování hlavice z plastu

    Využít by jistě šlo i vakuového tváření plastů atp.

 

 

Pracovní postupy Hlavní stránka |  Další kapitola