Základem a srdcem každé rakety nebo raketového modelu je bezpochyby raketový motor. Převážně on rozhoduje o dostupu rakety. V ČR je s raketovými motory trochu problém, ale vždy se nějaké řešení najde. Máme několik možností.

 Pro naše první pokusu použijeme bez pochyb sériově vyráběné, prachové motory, jejichž funkce je 100%. Například nejdostupnější pro nás budou raketové motory Rapier. Jejich výkony rozhodně nejsou nejmaximálnější ale vzhledem k dobré dostupnosti a ceně jsou více než ucházející.
   Nejprve si řekneme jak se sériově vyráběné raketové motory značí. Jak už to tak bývá každý výrobce
si motory značí podle sebe. 

    V ČR byli nejrozšířenější modelářské motory tzv. RM-ky, vyráběné na Slovensku v ZVS Dubnica nad Váhom. V současné době se již bohužel navyrábí. Mezi modeláři jich je však ještě spousty, začneme proto jejich popisem.

Příklad značení:   RM 2,5 - 1,2 - 4 
                      /             |              \           
\
                               
označení motoru      celkový impuls    max. tah      doba od zážehu po výmet
                                                                              (Ns)         (Kp)                              (s)                             

  
  Řez motorem RM   
(1 - papírová trubka, 2 - lisovaná keramická tryska,
        3 - TPH s kuželovou zážehovou dutinou, 
        4 - zpožďovací slož, 5 - výmetná náplň, 6 - krytka)

 
Ukázka motorů RM


Graf motorů RM (2.5, 5, 10 Ns) (optimalizováno)

         

    U většiny modelářských raketových motorů (dále jen RM), u nás i v zahraničí, se používá tento způsob značení:

                                               celkový impuls (tabulka viz. Bezpečnost)
          | 
přiklad značení:
A6 - 4  
                                  |            \
                                                        střední tah       zpoždění do výmetu 
                                                         (N)                        (s)           


Toto značení se používá např. u RM Rapier,
na obrázku vidíme motory A4 - 3 
(tedy 2.5 Ns se středním tahem 4 N a zpožděním 3 s)


Fáze hoření takovéhoto RM

     RM Rapier lze objednat na adrese rapier.cz.

                

  Firma Aerotech® používá na první pohled značení RM ještě trochu složitější:

                 
Ukázka barvy ohňů fa Aerotech®               Ukázka motorů fa Aerotech®           

    Více podrobností o motorech Aerotech® (grafy, tabulky, ceny) na www.aerotech.com.

 

Jiné druhy RM pro raketové modely 

               

Raketové motory z ROS
   Jednou z možností je použít vojenské RM z R - Os - 40 (Raketa Osvětlovací, výroba Zeveta Bojkovice), které se vyřazují z armádních skladů, pro špatnou funkci osvětlovací slože, která časem nabobtná a způsobuje problémy. Jedná se o motor o celkovém tahu 40 Ns. (viz. graf) Tyto motory jsou od roku 2005 oficiálně schváleny pro raketové modeláře.
 
Upozornění - jejich delaboraci a úpravu je však nutné svěřit profesionálním pyrotechnikům ! Úprava se týká zaslepení tří děr (šikmé trysky pro přídavnou rotaci) šrouby M3 x 10 a převrtáním centrální trysky na ø 4.5 mm. Bez této úpravy hrozí detonace motoru ! 

 
Graf znázorňuje průběh tahu motoru ROS (ze dvou měření + aritmetický průměr (černá barva))
(převzato ze stránek LK)

   Nevýhodou tohoto motoru je jeho velká hmotnost, cca 130 g. Což se většinou řeší dovážením hlavice modelu. Dále je potřeba vyrobit bytelné motorové lože např. z vícevrstvé překližky (nepoužívat plast !), povrch motoru se ohřeje na 300 °C ! Odměnou nám však bude, nádherný, pro ROS charakteristický a ničím nenapodobitelný start modelu :-).   

TIP:tyto motory lze po dohodě objednat u RMK Lomnice nad Popekou.

 

 RM ASTRA 

     V letech 1970 - 1980 probíhal vývoj RM pro potřeby organizace ASTRA. Výsledkem bylo několik výborných motorů (viz. tabulka).
    V dnešní době se sice nevyrábí ale v případě dostatečného zájmu by bylo možné výrobu obnovit, veškeré přípravky a nástroje jsou stále k dispozici...

              
Rozměrový náčrt motorů ASTRA                                      Graf RM ASTRA R20 (80 Ns)             

 

Tab. 1 - Hlavní parametry motorů ASTRA

Typ motoru  

  Stř. tah
(N)

Doba funkce
(s)

Hmot. paliva
(g)

Vnější ø D
(mm)

  Délka
(L)

Celk. hmotnost
(g)

R20 – 40

45

0.85

32

25

100

65

R20 – 80

90

0.85

64

25

180

115

R40 – 160

90

1.7

128

45

120

240

R40 – 320

180

1.7

256

45

200

420

    Motory ASTRA jsou jednoduché raketové motory s tuhým palivem, určené pro použití v raketovém modelářství a amatérské stavbě raket, případně i pro méně náročné profesionální aplikace. Motory jsou laborovány nízkoenergetickým palivem typu SX-81 na bázi dusičnanu draselného, sorbitu a síry.
    Celkem bylo testováno (staticky i dynamicky) asi 100 motorů z několika výrobních sérií, většinou s dobrými výsledky.
   Motor ráže 20 mm (R20) vznikl jako vedlejší produkt - zmenšený model v měřítku 1 : 2 - při vývoji motoru ráže 40 mm (R40) pro raketu ASTRA 01. Zkoušen byl ve dvou variantách a to R20 - 40, R20 - 80. Úspěšně byli odzkoušeny ještě motory R40 - 160 a R40 - 320, ale jen v několika vzorcích.
   V označení motorů první číslo představuje vnitřní průměr komory (ráži) a druhé číslo pak jmenovitou hodnotu celkového impulsu v Ns.
    Zrno s vnitřním hořením - válcový kanál s kompenzačním kuželem (conocyl) - je lisován přímo do spalovací komory z nekovového materiálu. Hustota zrna 1900 kg/m3, efektivní výtoková rychlost 1200 m/s. Jmenovitý pracovní tlak 2 Mpa, pevnost komory (statická) min. 5 Mpa. Víko motoru, tryskové dno a výtoková část trysky jsou zhotoveny z vyztuženého plastu. Kritický průřez trysky je překryt membránou z hliníkové fólie, která se protrhne při dosažení zážehového tlaku (viz. graf).   
   


RM ASTRA R20 - 80

 

 Jiné amatérské RM 

   Další možnosti je, vyrobit si motor vlastní. Podrobný popis takovýchto motorů naleznete na stránkách LK (odkaz).
  
Upozornění - tímto se však vystavujete velkým rizikům, jak ohrožením vlastního či cizího zdravý, tak majetku ! Navíc se můžete vystavit problémům se zákony ! 
    Když se i přes všechny tyto rizika pustíte do výroby takovéhoto motoru, dodržujte prosím (důsledně !!) bezpečnostní pravidla popsané na výše uvedených stránkách. A hlavně nikdy (opravdu nikdy !!), nedávejte svůj prvně zhotovený motor hned do rakety (riskujete jak zničení pracně zhotoveného modelu, tak svoje zdraví !). Není většího zklamání než když hodiny vaší práce příjdou vniveč :-((.  Proto je potřeba vždy nový druh motoru otestovat staticky, a to několikrát ! 


     

 RM vyvíjené naší skupinou 

    Pro potřeby naší skupiny je vyvíjeno několik motorů. Technická data zatím nejsou plně zpracována (během vývoje se mění) tak zatím pouze orientačně: 

 Ukázka dvou variant: 

  1. verze:
    1. kanálový - průměr zrna 63 mm, délka 100 mm, kanál průměr 25 mm, doba chodu 3.5 s
    2. čelní - průměr zrna 63 mm, délka 70 mm, doba chodu 12 s 
  2. Pouze čelní. Vnější průměr komory 82 mm, průměr zrna 76 mm (3'), délka 70 mm. Doba tahu 9.5 s

Palivo SX - 81. Celkový impuls obou motoru cca 500 Ns.

   Motor A: papírová komora o vnějším průměru 78 mm s vloženým zrnem, čelo a tryskové dno (včetně trysky) vyrobené z textitu, opatřené "O" kroužky. Celý motor je chráněn ocelovou klecí, dvě šestiúhelníkové čela stažené šesti tyčkami ø 5 mm (pro letové varianty bude ocel nahrazena duralem).

     Motor B: ocelová komora, tryskové dno + tryska textit, utěsněné "O" kroužkem a zajištěné segerovou podložkou. Vnější průměr komory 82 mm, průměr zrna 76 mm (3'), délka 70 mm, palivo Sx - 81 (500 g). Zrno je ze tří stran opancéřováno a vloženo do komory. Pracovní tlak 2 Mpa. Doba tahu 9.5 s, náběh na plný tah po 1.2 s. Čelní hoření.
   Tryskové dno je opatřeno z předu zápichem, (viz. obr.) který slouží jako pojistka. Při nárůstu tlaku (nad 5 Mpa) dojde k odtržení (vystřelení) této části a zbylé zrno dohoří pod atmosférickým tlakem.

      
             Motor  A                                                                            Motor B                                


Test motoru A (leden 2003)

 

 Na vývoji větších motorů pro širší veřejnost se usilovně pracuje. Zatím ale bohužel není k dispozici. Funkce ještě není 100%. K dispozici jsou motory testovací, které smí uživatel používat pouze na organizovaných letových dnech. V praxi  to funguje tak, že když si postavíte model, dohodnete se s organizátory, dostanete motor při letovém dnu, kde ho s asistencí použijete.  Za 100% funkci ale zatím organizátor neručí... 

 

 

Hlavní stránka | Další kapitola