Návratné zařízení

   Výroba streameru je popsána v kapitole popis modelu,  proto se zde budeme zabývat pouze padákem. V praxi soutěžního modeláře se používají i jiná návratná zařízení - návrat pomocí vztlakových ploch (raketoplán), návrat rotací horní části rakety (vírníky) - tato zařízení zde nerozvádím, pro případné zájemce doporučuji prostudovat patřičnou literaturu (viz. literatura).

     

Zhotovení padáku

   Nejjednodušší padák vyrobíme z tzv. banánové fólie (balí se do ní banány - musíme poprosit (někdy ukecat) zelináře :-) ),  jedná se v podstatě o pytel, který před dalším zpracováním musíme rostřihnout. Pytel má v sobě proražené malé dírky (aby banány neshnily), ale ty nám až tak moc nevadí - vybereme tu část kde jich je co nejméně.
   Dále si vybereme, jaký tvar padáku vyrobíme. Máme několik možností (viz. obr. 1.)


Obr.1 - různé tvary padáku

    Podle zvoleného tvaru si zhotovíme šablonu z kartónu, kterou obkreslíme na fólii lihovým popisovačem (fixem) a tvar vystřihneme. Na zhotovení osmiúhelníkového padáku existuje malá finta, je ukázána na obr. 2, základ tvoří přesný čtverec - třikrát přehneme a jednou střihneme.


Obr. 2 - postup při zhotovení osmiúhelníku

    Nyní přistoupíme k lepení šňůr. Lepíme malým čtverečkem samolepící pásky (asi 10 x 10 mm). Na konci šňůry uděláme uzlík, raději dvojitý a šňůru dvakrát přehneme a přilepíme do rohu padáku (viz. obr. 3).
   Šňůra by měla být bavlněná, aby nedošlo k přepálení při výmetu a neměla by se po rozbalení padáku kroutit. Výborná je např. obuvnická niť. Délka šňůry určuje brzdnou sílu padáku - čím je delší tím méně se padák vylévá - více brzdí. Optimální délka je asi jeden a půl průměru padáku. Také platí, že čím více má padák šňůr tím je stabilnější. Ale zase na druhou stranu čím více šňůr tím více problémů při manipulaci a samotném rozbalení (ideální se jeví padák osmišňůrový). 

 
Obr. 3 -  lepení šňůr

    Takto dokončený padák sbalíme (přesně podle okrajů), tak aby nám šňůry vycházely z jednoho místa, ty pak srovnáme a ostřihneme na stejnou délku. Konec šňůr zakončíme smyčkou, pomocí které budeme vázat padák k raketě.
   Dobré je ještě před vytvořením smyčky navléknout na šňůry malý kroužek (zhotovený např. z plastové podložky), který má v sobě odpovídající počet děr, což nám částečně zamezí vzájemnému zamotávání šňůr
. 
  
Poznámka - když chceme vytvořit větší padák, než je rozměr naši fólie, můžeme více dílů fólie slepit dohromady kontaktním (vteřinovým) lepidlem.

   Před sbalením takovéhoto padáku je nutné ho napudrovat (dětským pudrem), jinak dojde k slepení jeho stěn a tudíž se nám nerozbalí. Výhodné je ještě pudr smíchat s malířskou hlinkou, což nám padák patřičně obarví - čirý padák je proti obloze velmi špatně vidět.
   Ke zhotovení takovéhoto druhu padáku můžeme využít další různé druhy fólií (nehodí se mikrotén - je velmi tuhý, po složení si zachovává sklady a nechce se otevřít), nejvýhodnější je pak pokovená fólie (např. Milar).
   Dobře jde udělat takovýto padák z kousku hedvábí, šňůry se k němu přišijí, má tu výhodu, že se nemusí pudrovat a lépe se rozbaluje. Výhodnější je však z hedvábí ušít padák půlkulový. 


     
Padák vyrobený z Milaru                         Raketa po přistání - padák z "banánové" fólie 
                  

               
   

Padák půlkulový 

  Nejvýhodnější a pro větší modely nutný je padák půlkulový. Jeho výroba je však poměrně pracná, musíme ovládat šití na stroji :-), proto je lépe si ho nechat ušít.
   Střih takovéhoto padáku je znázorněn na obr. 4. Vyrobíme si podle uvedených rozměrů šablonu z kartonu, kterou překreslíme na hedvábí. Vystříháme a pro lepší viditelnost obarvíme barvou "duha", např. každý druhý pruh červený atp.
   Se šitím vám moc neporadím, neovládám ho. Ale vím že nejprve musíme přehnout a sešít okraje aby se nám látka netřepila, popřípadě oentlovat, a pak teprve sešít jednotlivé díly k sobě. Nakonec přišijeme vrchlík, nebo ho můžeme vynechat, vzniklý otvor nám pomůže stabilizovat padák. 
   Šňůry použijeme syntetické motané z více vláken (podobné jako je horolezecké lano ale postačí nám nejmenší vyráběný průměr 1 mm). Přiděláme je k padáku buď pomocí kroužků, ke kterým je navážeme, dírka v nákližku pak musí být obšitá pro její dostatečnou pevnost, nebo uděláme na šňůře smyčku kterou k padáku přišijeme (pak nákližek vůbec nepotřebujeme).


Obr. 4 - Výkres půlkulového padáku o průměru 1 m

    Na uvedeném nákresu je znázorněn metrový padák který se skládá z dvanácti dílů, tedy i tolika šňůr. Šňůry nakonec zarovnáme na stejnou délku a svážeme vždy šest a šest, čímž nám vzniknou dvě větve které navážeme na kroužky. Hodí se například kroužky určené ke klíčům, ta nejmenší velikost. Oba tyto kroužky pak navlečeme na obdobný ale o kousek větší kroužek. Tímto opatřením částečně zabráníme v zamotávání šňůr. A posléze jdou dvě větve lépe rozmotávat, než smotek všech dvanácti šňůr.  


   Takto vypadá hotový půlkulový padák 

Tip: jednoduchý půlkulový padák snadno získáme se starého deštníku, nebo klidně si můžeme zakoupit nějaký levný deštník či slunečník v supermarketu, kde si můžeme vybrat i vhodně barevný. Taková výroba je pak velmi snadná. Látku sundáme s kovové konstrukce, trochu přešijeme okraje a vrchlík, přišijeme šňůry a je hotovo :-).  

Skládání padáku 

   Pro úspěšné létání s padákem je nutné pečlivě padák zabalit. Postup je znázorněn na obr. 5. Musí být smotaný na takový rozměr, aby šel zasunout volně do trupu. Nakonec několikrát obtočíme šňůry kolem padáku, ale jen zlehka, neutahujeme !
   Vhodné je ještě obalit padák kouskem novin podle střihu z obr. 6, který na padák před vložením do trupu nasadíme a jemně zmačkneme. Nemusíme se bát, tento střih je již mnohokrát odzkoušen a bez problémů z padáku po výmetu sklouzne. Zabráníme tím případnému spečení padáku při výmetu, více viz. kompletace modelu.

  
         Obr. 5 - postup při skládaní padáku                                Obr. 6 - ochranný obal                                              

 

 

 

 

 

Pracovní postupy | Hlavní stránka | Další kapitola