Zde uvádím seznam použité a k dalšímu studiu doporučené literatury. Vždy je ukázán obal, pak následuje název knihy, rok vydání a vydavatel, autor knihy, počet stran, náklad a nakonec stručný popis a dostupnost. 

  ABC raketového modelářství                   Jedná se o první knihu týkající se raketového
  Naše vojsko 1964                                 
modelářství vydanou u nás.
  Kolektiv autorů:                                     
Je zde popsána podrobně teorie letu rakety. 
  Rumler - Černý - Šaffek                        
 Obsahuje popis modelu, základní technologie,
  156 stran                                             
   a plánky modelů.                                  
  Náklad 3000 výtisků                                      
                                                                        
Kniha je rozebrána
  
 
Raketové modelářství                                               Jedná se v podstatě o rozšířenou knihu předchozí.
  Naše vojsko - Praha 1975                                      Obsahuje více podrobností a obrázků, celá je oproti
  Otakar Šaffek                                                         předchozí verzi zmodernizována.               
  259 stran
  Náklad 10.000 výtisků                                                                  Kniha je rozebrána
 


                                

 
  Mlody modelarz rakiet                     
                Výborná kniha v polštině. Zajímavé nápady, plánky,    
  NT - Varšava 1975                                     
úvahy, ale bohužel poněkud zastaralé.
  Pavel Elsztein                                  
  242 strany
  Náklad 10.000 výtisků                                                 
  Kniha je rozebrána.

 
                                                                

  Raketové modely                                                   Shrnutí všeho z prvních dvou knih vydaných u nás +
  Modela 1985                                                        podrobná teorie odporu a stability modelu rakety. 
  Kolektiv autorů pod vedením:          
  Karla Jeřábka   
  78 stran + 16 plánků raket
  Náklad ?                                                                                      Kniha je  rozebrána
 
 
Zkušenisti, rady a plánky                                         Jak již název napovídá, brožura určená pro
  na pomoc raketovému                                           raketové modelářství v armádě. Jsou v ní popsány
  modelářství v ČSLA                                              jednotlivé soutěžní kategorie a ke každé je uveden
  Edice metodiky ZTČ v ČSLA                               plánek modelu. Jde již poměrně o moderní stavební
  ÚDA 1986                                                           postupy.
  Tomáš Sládek
  36 stran                                                                                            Kniha je rozebrána
  Náklad ?

 


  
 
Raketové modelářství                             Nejnovější kniha věnovaná raketovému modelářství, vydaná 
  1. Rekreační létání                                 na našem území. Je rozdělena do pěti dílů, a toto je první z nich.
  Tisk Expres s.r.o.  1999                        Vysvětluje základy raketového modelářství. Je tu shrnuto
  Josef Říha                                              všechno z dosud vyšlých knih + osobní zkušenosti autora.
  25 stran                                                 Přiloženy jsou plánky čtyř raket a čtyř letadel poháněných
  Náklad ?                                                raketovými motory. Kniha je formátu A4.
  

                                                 

                    Lze objednat na adrese: 
                    Tisk Expres s.r.o.
                     Kloboukova 2192
                    148 00 Praha 4
                        Email: raket.centrum@seznam.cz 
                          cena cca 90,- Kč
  Raketové modelářství                                   Druhý díl, se věnuje soutěžnímu létání. Představuje 
  2. Soutěžní létání                                         základní postupy při stavbě a létání se soutěžními modely. 
  Tisk Expres s.r.o.  2000                             Opět je přiloženo několik plánků modelů raket a raketoplánů.
  Josef Říha
  30 stran                                                                       Lze objednat na výše uvedené adrese 
  Náklad ?                                                                               cena cca 120,- Kč

 

 


 

  Raketové modelářství                                       Třetí díl je tentokráte věnovaný výškovým modelům. 
  3. Výškové rakety                                           Zahrnuje kompletní příručku stability modelů raket.
  Tisk Expres s.r.o.  2001                                 A opět doplněno několika plánky modelů, k dané
  Josef Říha                                                       problematice.
  30 stran
  Náklad ?                                                        Lze objednat na výše uvedené adrese 
                                                                                                cena cca 120,- Kč

 


 

Hlavní stránka