Přestože jsou raketové modely většinou malé a lehké, je třeba vědět, že létání s nimi může být nebezpečné, pokud nedodržíme všechny obecně platné zásady. Poměrně jednoduchým výpočtem zjistíme že kinetická energie letícího raketového modelu, i té nejslabší třídy při dohoření motoru, je srovnatelná s kinetickou energií malorážkového náboje v okamžiku, kdy opustí hlaveň. Při létání je proto třeba přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, především:

Neumísťovat do raket nebezpečné předměty nebo pyrotechnické nálože.

U všech modelů používat zařízení pro bezpečný návrat na zem.

Modely vypouštět na otevřených prostorách bez domů, stromů a elektrického vedení.

Startovat vždy pod úhlem nejméně 60° od horizontální roviny.

Neodpalovat modely proti jakýmkoliv pozemním nebo vzdušným cílům.

Nelétat za silně větrného počasí nebo za snížené viditelnosti.

     Otázkou bezpečnosti je ovšem nutno mít na paměti už při stavbě modelů. Ke zhotovení hlavních částí modelů je zakázáno používat kovové materiály, vyvarovat bychom se měli i dílů z nerozbitných plastů atp. Modely by měly být vždy dostatečně dimenzovány, aby se za letu působením odporu vzduchu nebo tahem hořícího motoru nedeformovaly či nerozpadly. Už při návrhu modelu je nutno pamatovat na to, aby byl stabilní.

  Dalším důležitým faktorem bezpečnosti je dostatečný odstup a dostatečný volný prostor. (tzn. volná, přehledná plocha bez stromů, budov, el.vedení, železniční trati, silnice,veřejné cesty atp.) viz tabulky:

Tabulka 1 ( 0.00 -- 160.00 Ns )
Celkový impuls všech motorů 
(Newton-sekundy)
Třída      Minimální  odstup 
    (m)
 Minimální volný prostor
     x*x  (m)

0.0 -- 2.50

A

5

30

2.51 -- 5.00

B

10

60

5.01 -- 10.00

C

15

130

10.01 -- 20.00

D

20

160

20.01 -- 40.00

E

20

300

40.01 -- 80.00

F

25

300

80.01 -- 160.00

G

30

500

        Tato tabulka  je povolena všem případným zájemcům o raketové modelářství, kteří dovršili věku  18-ti let, souhlasí s výše uvedenými pravidly a jsou ochotni je respektovat. Popřípadě děti (do třídy C) za doprovodu osoby poučené a starší 18-ti let. Následující tabulka je určena zájemcům o tzv. vyšší raketové modelářství (High Power Rocket), kteří by měli mít patřičné povolení na provozování těchto raket. Toto povolení nelze brát na lehkou váhu, jinak se můžete dostat do problémů se zákony ! Základní pravidla bezpečnosti pro HPR jsou popsána na http://nar.org/safety.html. (v angličtině), uprvené pro ČR pak zde
   Možnost získat toto povolení je v rámci členství některého z klubů, např. RMK Lomnice nad Popoelkou.  

 

    
(Tak takhle prosím ne !) 

 

  Tabulka 2 Potřebný volný prostor (High Power Rocket) 

Celkový impuls všech motorů
(Newton-sekundy)

Třída

Minimální volný
prostor  x*x (m)

Ekvivalent
x*x (km)

160.01 -- 320.00

H

500

1/2 km

320.01 -- 640.00

I

740

1 km

640.01 -- 1,280.00

J

1550

1.5 km

1,280.01 -- 2,560.00

K

1550

1.5 km

2,560.01 -- 5,120.00

L

3100

3 km

5,120.01 -- 10,240.00

M

4600

5 km

10,240.01 -- 20,480.00

N

6200

6 km

20,480.01 -- 40,960.00

O

7750

 7.5 km

                          

Tabulka 3  Minimální odstup (High Power Rocket) 

Celkový impuls všech motorů
(Newton-sekundy)
Třída Minimální odstup  
 jeden motor (m)
Minimální odstup
více motorů (m)

160.01 -- 320.00

H

30

60

320.01 -- 640.00

I

30

60

640.01 -- 1,280.00

J

30

60

1,280.01 -- 2,560.00

K

65

100

2,560.01 -- 5,120.00

L

100

160

5,120.01 -- 10,240.00

M

160

320

10,240.01 -- 20,480.00

N

320

500

20,480.01 -- 40,960.00

O

500

650

(Tabulky jsou převzaty a upraveny od www.nar.org )

    V České republice je možné létat nejvíce kategorii K  (do 2,5 kNs). Důvod je z výše uvedené tabulky zřejmý, nemáme zde dostatečně velký prostor pro bezpečné létání. S velkými kusy se zřejmě budeme muset přesunout do jiné země, nebo je prostě oželet :-(.

 

Takhle vypadá start 35 kNs  (Třída O)
  ( poušť Black Rock Desert - USA)   

 

      Ještě jedno upozornění. Až budete chtít zmáčknout ono pověstné červené tlačítko, ujistěte se, že všichni sledují model, nikde poblíž neletí letadlo, nepotloukají se v okolí lidé, máte vše v modelu připraveno (odjištěný výmet padáku (je-li elektronický), zapnuté palubní přístroje apod.). Uvědomme si prosím,  že po zážehu motoru už nelze vzít nic nazpět ! 

 

 

 

Hlavní stránka  Další kapitola